Vetenskap

Klimatsvaret - CCL Sverige

 

 

Den vetenskapliga bakgrunden till Avgift och Utdelning

 

Många forskare, med James Hansen i spetsen, hävdar i vetenskapligt granskade rapporter att den globala temperaturökningen måste hållas kring högst 1 grad och att 2 grader skulle leda till katastrof.

 

Vi menar att klimatpolitiken måste grundas på Försiktighetsprincipen och att alla koldioxidutsläpp från fossila bränslen måste stoppas så fort som någonsin är möjligt. Bästa sättet är att införa en stigande koldioxidavgift med full utdelning.

 

Den senaste texten (2018) från James Hansen är ett reviderat utkast till expertvittnesmål i den fortsatta rättegången Juliana v. United States: Climate Change in a Nutshell: The Gathering Storm. I detta utkast, som är skrivet för lekmän, sammanfattar han stora delar av sina tidigare forskningsrapporter.

 

Om du inte har läst något av James Hansen tidigare rekommenderar vi ändå att du först läser Hansen i bilder, vår korta Hansen-kurs.

Ladda ner Climate Change in a Nutshell här i pdf.

 

 

Rapporterna finns här

 

Young People’s Burden: Requirement of Negative CO2 Emissions (2017)

Rapportens sammanfattning i svensk översättning.

James Hansens blogg, med sammanfattning.

Hela rapporten.

Klimatsvarets Hansen-kurs: en förkortad och förenklad genomgång av rapporten.

 

Ice melt, sea level rise and superstorms: Evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2°C global warming could be dangerous (2016)

http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ha04710s.html

 

Assessing ‘‘Dangerous Climate Change’’: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature (2013)

http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ha08510t.html

 

Mer av James Hansen och hans forskargrupp.

http://csas.ei.columbia.edu

 

 

Andra länkar

 

Hansens vittnesmål i fallet Youth versus Obama (2015), pdf

 

James Hansen om extremt väder och koldioxidskatt (2012)

(Obs att situationen är kraftigt försämrad nu.)

 

Lester Brown: Om livsstil, koldioxidskatt och kolkraftverk

 

Exemplet British Columbia, den västra provinsen i Kanada

 

 

 

www.klimatsvaret.se • © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013 • Sidan uppdaterad 2019-01-14