EU_lex

Klimatsvaret - CCL Sverige

 

Utdrag ur:

RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EG

 

av den 27 oktober 2003

 

om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

 

...

Artikel 2

...

 

3. När de är avsedda för användning, utbjuds till försäljning eller används som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning skall andra energiprodukter än de för vilka en skattenivå fastställs i detta direktiv beskattas i enlighet med användningen, i nivå med skattesatsen för likvärdigt bränsle för uppvärmning eller motorbränsle.

 

-----------

Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096&from=sv

 

 

 

www.klimatsvaret.se • © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013 • Sidan uppdaterad 2019-02-02