Metod

Klimatsvaret - CCL Sverige

 

 

Så här arbetar vi i Klimatsvaret - CCL Sverige

 

Vårt mål är att skapa den politiska vilja som kan stoppa klimatförändringen och att stärka våra medlemmars förmåga att utöva sin demokratiska makt. För att uppnå detta utbildar vi våra medlemmar så att de kan förespråka vår politik och utveckla vår organisation.

 

Utbildningen består av

ett grundläggande introduktionssamtal på en timme.

en workshop på cirka 2 timmar.

kontinuerlig fortbildning inom de lokala grupperna.

 

Den politik vi förespråkar är en stadigt stigande koldioxidavgift med full utbetalning. Avgiften tas ut på alla fossila bränslen i en sorts skatteväxling. Avgiftens storlek beror på hur mycket koldioxid som bildas vid förbränningen. Högre avgift på kol än på olja, och högre på olja än på fossilgas. Avgiften höjs år efter år och hela intäkten betalas varje månad ut i lika stora delar till alla vuxna medborgare (och halv andel till barn). Att hela intäkten betalas ut är en viktig förutsättning för att allmänhetens stöd ska kunna upprätthållas, samtidigt som avgiften höjs tillräckligt snabbt för att tillräckligt snabbt stoppa förbränningen av fossila bränslen.

 

Vi vill att alla som agerar på marknaden ska veta att avgiften på fossila bränslen kommer att höjas år efter år, tills fossila bränslen har försvunnit ur handeln. Genom denna prishöjning på fossila bränslen kommer förnybar energi snart att vara billigare och föredras av allmänheten, även utan subventioner.

 

Att förespråka vår politik och utveckla vår organisation innebär att kunna beskriva vår politik muntligt och skriftligt, kontakta intresserade, boka möten med media och politiker på olika nivåer och verka för effektiv lobbying. Detta är något som kräver kunskap, övning och stöd. Därför är vi noga med att fortbilda oss själva, att öva och att ge det stöd som varje medlem behöver.

 

Organisation

Alla medlemmar tillhör en lokal grupp. Varje månad deltar alla grupper i en stor gemensam telefonkonferens, då vi genomför en gemensam fortbildning i form av ett föredrag av någon aktuell expert. Det kan gälla klimatvetenskap, ekonomi, kommunikation eller liknande.

 

Därefter arbetar grupperna var för sig med övningar och planering av månadens aktiviteter.

 

Vår utåtriktade verksamhet är främst att

möta politiker, andra beslutsfattare och media.

informera genom insändare, föredrag och möten.

söka efter personer som vill arbeta mot klimatförändringen på ett effektivt sätt..

 

 

 

www.klimatsvaret.se • © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013 • Sidan uppdaterad 2016-08-29