Hem

Klimatsvaret - CCL Sverige

 

 

 

Bakgrund

 

Klimatförändringen orsakas främst av en kraftigt förhöjd halt av koldioxid i atmosfären. Denna halt beror i sin tur huvudsakligen på utsläpp av koldioxid som uppkommit vid förbränningen av fossila bränslen.

 

Om klimatförändringen ska kunna hejdas måste vi människor stoppa användningen av fossila bränslen. Det finns en enkel metod, som räcker mycket långt.

 

Det som behövs är att göra fossila bränslen dyrare och dyrare och dyrare...

 

Utan att öka skattetrycket.

 

Går det? - Javisst, för minst hälften av befolkningen är det till och med ekonomiskt lönsamt.

 

Avgift och Utdelning

 

Vi föreslår en stadigt stigande koldioxidavgift - och en samtidig kompensation till allmänheten, genom att statens hela intäkt från denna avgift delas ut, varje månad, i lika stora delar till varje vuxen medborgare.

 

Förslaget har många fördelar. Det är kostnadseffektivt, lätt att genomföra och opolitiskt - det borde kunna accepteras av alla partier som vill bidra till att lösa vår tids största problem.

 

(Obs! Det finns ju också en redan införd koldioxidskatt i Sverige. Men den berörs inte av vårt förslag - den får ligga kvar, utan att delas ut.)

 

 

 

 

Våra mål

 

Vi har två mål

 

att skapa den politiska vilja som kan sätta stopp för klimatförändringen.

 

att stärka medlemmarnas förmåga att utöva sitt personliga och politiska inflytande.

 

För att nå målen bygger vi upp en växande rörelse av medborgare som kan föra fram vårt förslag inför politiker, media och allmänhet.

 

Vår metod

 

Vi jobbar på att eliminera de tre största hindren mot människors engagemang:

 

uppgivenhet

 

brist på kunskap

 

brist på stöd att genomföra det som vi förstår är nödvändigt

 

Vi fortbildar oss kontinuerligt och stöder varandra.

 

Våra medlemmar arbetar i lokala grupper om 5-10 personer. Grupperna träffas en gång i månaden. En grundpelare är att all politikerkontakt ska vara respektfull och utgå från politikerns goda vilja.

 

Läs mer om vår metod.

 

Vår förebild

 

Vi är en del av en snabbt växande klimatrörelse i USA som heter

 

Citizens' Climate Lobby (CCL) vars mål och metod vi försöker tillämpa i Sverige.

 

Du är välkommen att hjälpa till! Kontakta oss gärna!

 

Denna arbetsmetod har vi inte uppfunnit själva. Den har använts av organisationen RESULTS i USA i 30 år och framgångsrikt bidragit till att minska hungern i världen.

Så här säger Marshall Saunders, som grundade Citizens' Climate Lobby:

 

"Om vi ska klara att stoppa klimatförändringen måste vanliga människor som du och jag organisera oss, utbilda oss, ta oss ut ur hopplöshetens förlamande grepp och skaffa oss den kunskap som gör att vi kan kommunicera effektivt med våra beslutsfattare."

 

www.klimatsvaret.se • © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013 • Sidan uppdaterad 2017-12-23