Hem
Vad behövs och varför? 


Klimatförändringen orsakas främst av en kraftigt förhöjd halt av koldioxid i atmosfären. Denna halt beror i sin tur huvudsakligen på utsläpp av koldioxid som uppkommit vid förbränningen av fossila bränslen.


Om klimatförändringen ska kunna hejdas måste vi människor stoppa användningen av alla bränslen som höjer denna koldioxidhalt i atmosfären. Det finns en enkel metod, som räcker mycket långt.


Det som behövs är att göra sådana bränslen dyrare och dyrare och dyrare...


Utan att öka skattetrycket.


Går det? - Javisst, för minst hälften av befolkningen är det till och med ekonomiskt lönsamt.


Våra mål 


Vi har två mål


att skapa den politiska vilja som kan sätta stopp för klimatförändringen.


att stärka medlemmarnas förmåga att utöva sitt personliga och politiska inflytande.


För att nå målen bygger vi upp en växande rörelse av medborgare som kan föra fram vårt förslag inför politiker, media och allmänhet.


Vår metod 


Vi jobbar på att eliminera de tre största hindren mot människors engagemang:


uppgivenhet


brist på kunskap


brist på stöd att genomföra det som vi förstår är nödvändigt


Vi fortbildar oss kontinuerligt och stöder varandra.


Våra medlemmar arbetar i lokala grupper om 5-10 personer. Grupperna träffas en gång i månaden. En grundpelare är att all politikerkontakt ska vara respektfull och utgå från politikerns goda vilja.


Läs mer om vår metod.


Vår förebild   


Vi är en del av en snabbt växande klimatrörelse i USA som heter


Citizens' Climate Lobby (CCL) vars mål och metod vi försöker tillämpa i Sverige.


Du är välkommen att hjälpa till!  Kontakta oss gärna!


Denna arbetsmetod har vi inte uppfunnit själva. Den har använts av organisationen RESULTS i USA i 30 år och framgångsrikt bidragit till att minska hungern i världen.

"Om vi ska klara att stoppa klimatförändringen måste vanliga människor som du och jag organisera oss, utbilda oss, ta oss ut ur hopplöshetens  förlamande grepp och skaffa oss den kunskap som gör att vi kan kommunicera effektivt med våra beslutsfattare."


Marshall Saunders (1939 - 2019),
som grundade Citizens' Climate Lobby.

www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2021-02-01