VetenskapDen vetenskapliga bakgrunden till Avgift och Utdelning 


Många forskare, med James Hansen i spetsen, hävdar i vetenskapligt granskade rapporter att den globala temperaturökningen måste hållas kring högst 1 grad och att 2 grader skulle leda till katastrof.


Vi menar att klimatpolitiken måste grundas på Försiktighetsprincipen och att alla koldioxidutsläpp från bränslen måste stoppas så fort som någonsin är möjligt. Bästa sättet är att införa en stigande koldioxidavgift med full utdelning.


2018 publicerade James Hansen ett reviderat utkast till expertvittnesmål i den fortsatta rättegången Juliana v. United States: Climate Change in a Nutshell: The Gathering Storm. I detta utkast, som är skrivet för lekmän, sammanfattar han stora delar av sina tidigare forskningsrapporter.


Om du inte har läst något av James Hansen tidigare rekommenderar vi ändå att du först läser Hansen i bilder, vår korta Hansen-kurs

Ladda ner  Climate Change in a Nutshell  här i pdf.


I den senaste korta artikeln Saving Earth (2019) bemöter James Hansen några av påståendena i  Nathaniel Richs uppmärksammade bok Losing Earth.Rapporterna finns här


Young People’s Burden: Requirement of Negative CO2 Emissions (2017)

Rapportens sammanfattning i svensk översättning.

James Hansens blogg, med sammanfattning.

Hela rapporten.

Klimatsvarets Hansen-kurs: en förkortad och förenklad genomgång av rapporten.


Ice melt, sea level rise and superstorms: Evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2°C global warming could be dangerous (2016)

http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ha04710s.html


Assessing ‘‘Dangerous Climate Change’’: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature (2013)

http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ha08510t.html


Mer av James Hansen och hans forskargrupp.

http://csas.ei.columbia.eduAndra länkar


IPCC-rapporten Climate Change and Land. Summary for Policymakers. (2019).


Hansens vittnesmål i fallet Youth versus Obama (2015), pdf


James Hansen om extremt väder och koldioxidskatt (2012)

(Obs att situationen är kraftigt försämrad nu.)


Lester Brown: Om livsstil, koldioxidskatt och kolkraftverk


Exemplet British Columbia, den västra provinsen i Kanada
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2019-08-24