StödStöd för stigande koldioxidavgift med utdelning


Det finns inga ekonomiska argument mot en stigande koldioxidavgift med full utdelning i USA. Den skapar arbetstillfällen och räddar liv samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med över 50 % till 2035.


Citizens' Climate Lobby i USA gav REMI (Regional Economic Modeling, Inc.) uppdraget att utreda effekterna av en nationell, stigande koldioxidskatt med full utdelning i lika stora delar till varje vuxen medborgare.


Läs mer om REMI-rapporten.Över 3500 ekonomer ställer sig bakom ett liknande förslag som formulerats av den republikanska tankesmedjan Climate Leadership Council.


AMERIKANSKA EKONOMERS STÄLLNINGSTAGANDE TILL KOLDIOXIDAVGIFT OCH UTDELNING


Historiens största offentliga uttalande av ekonomer.


Undertecknat av bland andra

3589 amerikanska ekonomer
4 tidigare ordföranden i Federal Reserve (Alla)
27 nobelpristagare
15 tidigare ordföranden i presidentens ekonomiska råd


ANNONS I WALL STREET JOURNAL

EKONOMER TAR STÄLLNING FÖR KOLDIOXIDAVGIFT OCH UTDELNING


De globala klimatförändringarna är ett allvarligt problem som kräver omedelbara och nationella åtgärder. Med stöd av kända ekonomiska principer förenas vi i följande rekommendationer.


I. En koldioxidskatt erbjuder den mest kostnadseffektiva metoden för att minska koldioxidutsläppen i den omfattning och hastighet som är nödvändig. Genom att korrigera ett välkänt fel i marknaden kommer en koldioxidskatt att sända en kraftfull prissignal som utnyttjar marknadens osynliga hand för att styra ekonomiska aktörer mot en framtid med låga koldioxidutsläpp.


II. Koldioxidskatten bör höjas varje år tills målen för utsläppsminskningarna uppnås och bör inte öka statens inkomster för att undvika debatter om hur de skulle användas. Ett stadigt stigande koldioxidpris driver på tekniska innovationer och storskalig infrastrukturutveckling. Det kommer också att påskynda spridningen av koldioxideffektiva varor och tjänster.


III. En tillräckligt robust och gradvis stigande koldioxidskatt kommer att ersätta behovet av olika mindre effektiva koldioxidregleringar. Att ersätta en mängd besvärliga regler med endast en prissignal kommer att främja ekonomisk tillväxt och ge den stabilitet i lagstiftningen som företag behöver för långsiktiga investeringar i rena energialternativ.


IV. För att förhindra koldioxidläckage och för att skydda amerikansk konkurrenskraft bör ett system för koldioxidjustering vid gränserna införas. Detta system skulle öka konkurrenskraften hos amerikanska företag som är mer energieffektiva än sina globala konkurrenter. Det skulle också skapa ett incitament för andra länder att införa liknande koldioxidpriser.


V. För att maximera rättvisan och den politiska viljan att införa en stigande koldioxidskatt bör alla intäkter delas ut direkt till de amerikanska medborgarna genom lika stora utdelningar. Majoriteten av de amerikanska familjerna, inklusive de mest sårbara, kommer att gynnas ekonomiskt genom att få mer i "koldioxidutdelning" än de betalar i ökade energipriser.


Källa: https://clcouncil.org/economists-statement/

www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2020-07-30