MetodSå här arbetar vi i Klimatsvaret - CCL Sverige   


Vårt mål är att skapa den politiska vilja som kan stoppa klimatförändringen och att stärka våra medlemmars förmåga att utöva sitt personliga och politiska inflytande. För att uppnå detta utbildar vi våra medlemmar så att de kan förespråka vår politik och utveckla vår organisation.


Utbildningen består av

ett grundläggande introduktionssamtal.

en workshop..

kontinuerlig fortbildning inom de lokala grupperna.


Den politik vi förespråkar är en stadigt stigande koldioxidavgift med full utdelning


Att förespråka vår politik och utveckla vår organisation innebär att kunna beskriva vår politik muntligt och skriftligt, kontakta intresserade, boka möten med media och politiker på olika nivåer och verka för effektiv lobbying. Detta är något som kräver kunskap, övning och stöd. Därför är vi noga med att fortbilda oss själva, att öva och att ge det stöd som varje medlem behöver.


Organisation

Alla medlemmar tillhör en lokal grupp. Varje månad deltar alla grupper i en stor gemensam telefonkonferens, då vi genomför en gemensam fortbildning i form av ett föredrag av någon aktuell expert. Det kan gälla klimatvetenskap, ekonomi, kommunikation eller liknande.


Därefter arbetar grupperna var för sig med övningar och planering av månadens aktiviteter.


Vår utåtriktade verksamhet är främst att

möta politiker, andra beslutsfattare och media. 

informera genom insändare, föredrag och möten.

söka efter personer som vill arbeta mot klimatförändringen på ett effektivt sätt..
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2019-02-01