EU_lex


Utdrag ur:

RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EG


av den 27 oktober 2003


om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet        


...

Artikel 2

...


3.   När de är avsedda för användning, utbjuds till försäljning eller används som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning skall andra energiprodukter än de för vilka en skattenivå fastställs i detta direktiv beskattas i enlighet med användningen, i nivå med skattesatsen för likvärdigt bränsle för uppvärmning eller motorbränsle.


----------- 

       

Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096&from=sv
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2019-02-02