NB27

Detta är Klimatsvarets andra nyhetsbrev 2023.


Lördagen den 14 oktober samlades ett tjugotal medlemmar i en trevlig lokal på Södermalm för att uppmärksamma Klimatsvarets tioårsjubileum. Vi inledde en återblick med att konstatera att tiden gått fort. Klimatsvaret har träffat flera hundra riksdagsledamöter, andra beslutsfattare och opinionsbildare och fått över 1 000 insändare införda vid långt över 1 000 tillfällen. Det är svårt att inte engagera sig när man förstått hur illa det ligger till för klimatet, och det är bra med en grupp likasinnade som kan stötta en när deppigheten tränger sig på. Då är man glad att ingå i Klimatsvaret och göra något meningsfullt.


Klimatsvaret uppstod tack vare Lars och Doris Almström, som genom tidigare starkt klimatengagemang hade ett starkt nätverk. Lars hade upptäckt idén om avgift och utdelning från den kände klimatforskaren James Hansen, och när han 2013 insåg att Citizens’ Climate Lobby kombinerade ett starkt förslag med en beprövad metod bestämde han sig för att starta den första CCL-gruppen utanför Nordamerika. Ann som var med från början mindes att det tog ett tag innan förslaget satte sig och att det kändes lite amerikanskt först. Det är en tillgång med ett eget konkret förslag när man vill diskutera klimatkrisen. Hon tog också upp vårt andra syfte – att stärka medlemmarnas förmåga till personligt och politiskt inflytande.


Eva hade förstått hur allvarlig klimatkrisen är när hon 2013 blev kontaktad av Ingela i Klimatsvarets startgrupp. Hon valde att engagera sig för Avgift och Utdelning eftersom det är ett enkelt och handfast förslag. Eva lyfte fram den sociala aspekten av alla fina månadsmöten och studiecirklar hon medverkat i. Hon fick sin första insändare publicerad 2014 och tyckte att den sorgligt nog skulle kunna skrivas även idag, men att den i varje fall skulle vara mycket bättre skriven. Vi kan vara stolta över att vi hållit i och spritt budskapet till väldigt många människor, avslutade hon.


Ingela presenterade sedan de särskilt inbjudna gästerna Siv Ericsdotter (civilekonom som varit verksam på miljödepartementet, på Stockholm Resilience Center och varit huvudsekreterare i Miljömålsberedningen) och Staffan Laestadius (som är professor emeritus vid KTH). Staffan höll sedan föredraget ”Större än du nånsin tror – klimatkrisen mitt ibland oss, omställningen som ännu inte börjat och utmaningarna som väntar”. Laestadius visade ett antal otroligt oroande temperaturdiagram. Vi närmar oss de planetära gränserna. 2023 kommer att bli det varmaste året i människans historia. Utsläppsutrymmet är nästan slut. En studie från Leeds universitet som publicerades i somras uppskattar att det finns 150 miljarder ton kvar för att vi kanske ska klara 1,5-gradersmålet. Det motsvarar 4–6 år med dagens nivåer. Det krävs årliga minskningar på minst 7% vilket innebär en halvering på ett decennium.


Sverige har klarat strukturomvandlingar tidigare. Då handlade det om att kombinera välfärdsökning med konkurrenskraft. Nu handlar det om att ställa om till fossilfrihet med bibehållen välfärd. Vi behöver teknikutveckling som ger klimatavkastning inom det här decenniet. I det perspektivet finns det skäl att ifrågasätta satsningar på kärnkraft, höghastighetståg, bioenergi och elflyg. Vind- och solkraft kan göra skillnad mycket snabbare. I Sverige finns 30 000 ha lämplig takyta för solceller, vilket skulle kunna ge 20 TWh om året. Om bara en procent av den icke-produktiva torvmarken täcktes av solpaneler skulle det ge ytterligare 42 TWh, enligt hans beräkningar. Bioenergin är däremot en återvändsgränd. Minskningen av de fossila utsläppen sedan 1990 har åtföljts av en lika stor ökning av utsläpp av biogen koldioxid. Laestadius förespråkar en omfattande skatteväxling med sänkt inkomstskatt och höjd, klimatdifferentierad moms, och med för Klimatsvaret intressanta inslag som start- och landningsavgifter för flyget (med utbetalning till allmänheten i lika delar) och en vindkraftsskatt med återbetalning till närboende.


Efter Staffan Laestadius föredrag fortsatte diskussionerna över ett fantastiskt knytkalas. Vi har skäl att fira att vi kämpat på i ett decennium. Tyvärr behövs Klimatsvaret mer än någonsin. Det är svårt att se hur Sverige ska lyckas få ner transportutsläppen utan Avgift och Utdelning.


Bästa hälsningar,

Henrik Petrén


- - - - - - - - -

Vill du engagera dig? Tag kontakt med oss via vår hemsida. 


Ifall du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss behöver du bara svara på detta mejl med ett vänligt ”Nej Tack” på ämnesraden, eller inuti mejlet ifall du vill motivera ditt beslut. Vi följer datadirektivet GDPR och sprider inga persondata till någon utanför Klimatsvaret.www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2023-10-23