NB28

Detta är Klimatsvarets tredje nyhetsbrev 2023.


Så är året snart slut. Det är naturligt att man funderar över vad som hänt under året och vad som uppnåtts. Kanske inte så mycket, om det ska anses som en stor framgång att COP 28 enades om att världen borde sluta använda fossila bränslen. Det borde ha varit uppenbart redan vid den första COP att det är vad som krävs.


Här hemma diskuterades effekterna av EU:s klimatpolitik för Sverige, och särskilt svårigheterna att nå upp till EU:s mål när reduktionsplikten minskats. John Hassler levererade en mindre utredning i oktober, där han bland annat rekommenderade ett nationellt utsläppshandelssystem. Ingen vanlig remissrunda förekom, men Klimatsvaret tog tillvara möjligheten att komma med ett inspel till Regeringskansliet där vi lyfte fram fördelarna med Avgift och utdelning över utsläppshandel.


I december kom regeringen till slut med den klimatpolitiska handlingsplanen. Den fick kritik för att skjuta utsläppsminskningarna framåt i tiden. Vi uppmärksammar förstås ambitionen att under nästa år tillsätta en utredning som ska ”analysera och ge underlag om och i så fall vilka styrmedel som kan utformas för att Sveriges åtaganden i EU nås på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt som säkerställer att inte orimligt höga kostnader för hushåll och näringsliv uppstår…” Vi ska naturligtvis ta kontakt med utredaren och tala för vår lösning.


Trots att det känns motigt finns det ändå ljuspunkter. I Kanada och Österrike finns former av avgift och utdelning, i USA kämpar moderorganisationen CCL på i vad som kanske är världens mest polariserade politiska system, och i Tyskland har tre partier uttryckt sig positivt om ”Klimageld”.Klimatsvaret kämpar för en värld som går att leva i. Detär en så stor sak att vi förmodligen alla har mindre, mer definierade saker sommotiverar oss. Kanske ett barnbarn eller en plats. Kanske att det även iframtiden ska komma dagar som den när fotot ovan togs. Fyrisån, norr omUppsala, i början av december. Minus tio grader och riktig vinter.


Ett stort tack till alla medlemmar för allt arbete under året, med politikermöten, brev, insändare och debattartiklar, nätverkande och till och med en verklig gräsrotskampanj för att motverka klimatförnekande utskick i grannarnas postlådor. Jag antar dessutom att många läsare gör insatser för klimatet i andra sammanhang och även för detta vill jag tacka.


Med hopp om ett bättre klimatår 2024,

Henrik Petrén


- - - - - - - - -

Vill du engagera dig? Tag kontakt med oss via vår hemsida. 


Ifall du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss behöver du bara svara på detta mejl med ett vänligt ”Nej Tack” på ämnesraden, eller inuti mejlet ifall du vill motivera ditt beslut. Vi följer datadirektivet GDPR och sprider inga persondata till någon utanför Klimatsvaret.www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2023-12-29