NB2

Om Klimatsvarets kultur och arbetssätt


Kultur

Det finns några grundläggande värderingar som delas av aktiva inom Citizens’ Climate Lobby (CCL) världen över. Det mest grundläggande är vår inställning till politiker: vi visar dem respekt och tacksamhet för det arbete de utför för vår skull. Den här respekten är viktig både i och utanför möten. Det är svårt att dölja ogillande, som har en tendens att läcka ut och kan förgifta en hel relation. De andra grundvärderingarna är:


Fokus. Vi jobbar med Avgift och utdelning, inget annat. Detta gör att personer av alla möjliga politiska åskådningar med gott samvete kan jobba med oss.


Optimism. Vi tror att människor är goda, och att demokrati fungerar. Vi är för vår lösning, inte mot andra lösningar.


Relationer. Vi gör vårt yttersta för att bygga relationer med andra, och hitta gemensamma värderingar. Vi visar tacksamhet, uppskattning och respekt.

Integritet. Vi är förberedda och gör vår research. Vi är alltid i tid till möten, och vi är noggranna.


Personlig makt. Vi hjälper våra medlemmar att göra sina röster hörda, och jobbar med att hjälpa människor gå från åskådare till engagerade samhällsmedborgare.


Vi är politiskt obundna. Vi välkomnar medlemmar oavsett var de bor, vad de jobbar med, och vilka de röstade på förra valet.


Arbetssätt

En annan styrka hos CCL är vår arbetsmetodik. Under åren av aktivism har det visat sig vad som fungerar, och vad som inte fungerar. CCL USA har tagit fram något de kallar ”the five levers of political will”, fem hävstänger man kan använda för att skapa politisk vilja.


Den första, och viktigaste, är att bygga relationer med makthavare. Här är det viktigt att hitta nyckelpolitiker man kan starta samarbeten med, och hjälpa att komma till handling.


Den andra hävstången är kontakt med media. Insändare är viktigt, men det är minst lika viktigt att skapa en relation med nyckelpersoner inom media.


Nummer tre är så kallad ”Grassroots”. Ordna ett bord på stan, dela ut flygblad och hålla i presentationer. Utbildning av allmänheten helt enkelt.


Nummer fyra är så kallad ”Grasstops”, när man skapar relationer med personer som har mycket inflytande. Kändisar, företagsledare och företrädare för olika organisationer räknas in här.

Visste du att vi har ett ”stödbrev” man kan be inflytelserika människor skriva under? De tar då ställning för en statlig utredning av vårt förslag.


Den femte hävstången är att utveckla lokalgrupperna. Om någon du känner är intresserad av CCL eller Klimatsvaret, varför inte boka in en fika för att prata om hur de kan engagera sig? Det är minst lika viktigt att de som redan är medlemmar får det stöd de behöver för att aktivt använda de andra hävstängerna. Här är det viktigt att vi stöttar varandra.


Jonathan Moregård, gruppledare i JönköpingHej!


Detta är Klimatsvarets andra nyhetsbrev.


Så har vi då fått ett valresultat, men det är fortfarande oklart hur nästa regering kommer att se ut. Förhoppningsvis kommer inte rikspolitiken att lamslås alltför länge. Som allt fler forskare säger allt tydligare är det bråttom att vända utsläppskurvan nedåt. Klimatsvaret har länge kämpat för en blocköverskridande överenskommelse om stigande koldioxidavgift. Matts Hjertqvist i Bromma har skrivit en insändare i Göteborg Direkt på det temat.


Klimatsvarets aktiva har tillsammans fått 23 insändare publicerade under september.


Att vi i Klimatsvaret är så tydliga med att vi vill se blocköverskridande samarbete är förstås för att en sådan koldioxidavgift måste överleva maktskiften och kortsiktiga opinionskantringar, men det går också tillbaka på våra grundläggande värderingar. Jonathan Moregård, som är gruppledare i Jönköping, höll ett föredrag om Klimatsvarets kultur och arbetssätt på vårt månadsmöte i juni. Här följer ett utdrag ur föredraget.


Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, och det är naturligt att den ibland kan kännas övermäktig. Men kom ihåg - ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi tror att Klimatsvarets metod är ett bra uttryck för den tanken.


- - - - -

Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna!.

www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2018-09-24