NB5Hej!


Detta är Klimatsvarets femte nyhetsbrev.


Klimatsvaret önskar ett Gott nytt år - och en rejäl och stigande koldioxidavgift.


I år har vi fått minst 454 insändare och debattartiklar publicerade i tryckt press, och fler därtill på Internet. Vi har som enda klimatorganisation medverkat under Järvaveckan. Vi har ordnat 53 möten med politiker, opinionsbildare och experter där vi lyft fram fördelarna med Avgift och Utdelning. På så sätt har vi berett marken för ett snabbare införande av förslaget.


Så här mot årets slut är det glädjande att se ett ökat svenskt intresse för koldioxidskatter med utdelning. Naturligtvis spelar det stor roll att Kanada vid årsskiftet inför en sådan skatt. Både Aftonbladets och Upsala Nya Tidnings ledarsidor har lyft fram det kanadensiska exemplet. Lagförslagen i den amerikanska kongressens båda kamrar är hoppingivande (även om de förmodligen inte väcker någon entusiasm i Vita huset) och ger en enorm knuff i ryggen för Citizens' Climate Lobby som drivit förslaget i tio år.


Vårt arbete är viktigt. Tack för era insatser och ert stöd under 2018. Vi ser framåt med beslutsamhet.


Gott nytt år!


Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, och det är naturligt att den ibland kan kännas övermäktig. Låt oss då komma ihåg att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi tror att Klimatsvarets metod är ett bra uttryck för den tanken.


- - - - -

Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna!

www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2018-12-30