NB6Hej!


Detta är Klimatsvarets sjätte nyhetsbrev.


Så har Sverige till slut fått en regering. Vi som vill se en blocköverskridande klimatpolitik får då fundera lite på vad det ska betyda om nu de traditionella blocken är avskaffade. Jag tror i och för sig att ryktet om blockpolitikens död är överdrivet, men oavsett vad som händer blir ju en genomförd Avgift och Utdelning starkare ju mer utbrett stöd den har. 


En viktig uppgift för Klimatsvaret är att informera beslutsfattare och allmänhet om vad klimatforskningen säger, och peka på de enorma skillnader som finns mellan vad som behöver göras och på vilken nivå de flesta förslag ligger idag. Medvetenheten om klimathotet ökar visserligen hos många, men jag ser en risk för att hotet normaliseras så att människor invaggas i någon sorts tro att det mesta nog kan fortsätta som det har gjort hittills. Starka ekonomiska krafter vill naturligtvis också att det ska vara så.


När man har hört en av Kevin Andersons föreläsningar och sedan ser sig om i samhället så hittar man många exempel på detta. I ICAs senaste tidning finns en artikel om kaffeodlare och där framgår det att de påverkas av uppvärmningen. I samma tidning kom det med en bilaga med reklam för flygresor. Varje dag när jag åker till jobbet ser jag ett bränsletåg på väg till Rosersberg med flygbränsle till Arlanda. Vagnarna är målade gröna för att visa på att järnvägstransport är miljövänlig. Jacob Wallenberg (som är styrelseledamot i SAS) tycker i en intervju i Dagens Nyheter 25/1 att debatten borde breddas till biobränslen och elmotorer.


Jag tror att de här exemplen visar att det finns ett behov av att fler påpekar att det faktiskt finns gränser för vår konsumtion. Det är klart att flygbolag inte vill ta till sig fakta som visar att det är totalt orealistiskt att flyget kan fortsätta på dagens nivå. Och biobränslen och el är inga realistiska lösningar. Men någon måste påpeka detta, och tydligen räcker det ju inte att forskare gör det.


I USA har lagförslaget HR 763 ("Energy Innovation and Carbon Dividend Act") lagts fram i det nya representanthuset, och CCL (Citizens' Climate Lobby) fortsätter att mobilisera stöd för det. I förra veckan fick även ett förslag från det konservativa Climate Leadership Council (CLC) stor uppmärksamhet, eftersom det har stöd av många framträdande personer, inklusive 27 ekonomipristagare. De båda förslagen är mycket snarlika och det är ett starkt tecken på att många inflytelserika personer nu har förstått hur absolut nödvändigt det är med ett stigande pris på koldioxid med full utdelning i lika delar.


Även om man kan tycka att vi inte längre borde behöva lägga energi på att försöka övertyga dem vi pratar med om hur allvarligt läget är, står det alldeles klart att vi måste fortsätta att göra det.


Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, och det är naturligt att den ibland kan kännas övermäktig. Låt oss då komma ihåg att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi tror att Klimatsvarets metod är ett bra uttryck för den tanken.


- - - - -

Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna!

www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2019-01-27