NB8Hej!


Detta är Klimatsvarets tredje nyhetsbrev 2019.


Den närmaste valborgsbrasan blev inställd i år på grund av de torra markerna. Det var väl ett klokt beslut, även om firandet kom av sig. En inställd brasa är ändå ingenting jämfört med andra förändringar runt om i världen, och kanske kan det leda till att ytterligare någon tänker till om klimatet.


Det tar förstås emot att vara den som i samtalet runt fikabordet kopplar ihop värmerekorden och torkan med klimatförändringarna och hållbarhetskrisen, men om vi som har insett allvaret vågar visa vår oro och dessutom diskutera vår favoritåtgärd för att minska utsläppen kan det hjälpa till att få fler att vilja göra någonting. Vi människor har lättare att ta till oss åsikter från dem som vi tycker liknar oss. Så försök att ta upp ämnet. Om du vill argumentera för Avgift och Utdelning finns svar på vanligt förekommande frågor och motargument på Klimatsvarets hemsida. Det går också bra att höra av sig via hemsidan med nya frågor.


Ett tecken på att medvetenheten ändå ökar är att många företag i sin marknadsföring nu nämner klimatet. Till och med flygbolag försöker klimatkompensera. Tyvärr är klimatkompensation ett problematiskt begrepp, och risken är stor att det blir ännu ett skäl att inte ändra resvanorna. Det verkar som att SAS piloter lyckats bättre med att minska utsläppen än de klimatkompenserande flygbolagen. En uppskattning (som omnämnts i Upsala Nya Tidning) visar att strejken under två dagar har besparat atmosfären 100 gånger mer koldioxid än effekten av de försök som SAS hittills har gjort att driva planen med biobränslen.


Men någonting som förtjänar ännu mer uppmärksamhet är Klimatpolitiska rådets rapport som publicerades i mars. Det kärva huvudbudskapet är att Sverige inte kommer att nå klimatmålen, om inte mycket mer görs. Ett av delmålen är att utsläppen (från inrikes transporter) ska minska med minst 70% till 2030 relativt 2010. Med nuvarande politik når vi bara halvvägs och i rapporten säger rådet att omfattande politiska åtgärder krävs under denna mandatperiod. Klimatsvaret anser (naturligtvis) att Avgift och Utdelning tillämpat på fordonsbränslen skulle vara ett utmärkt verktyg att använda.


Det styrmedel som nu är tänkt att göra jobbet är ju reduktionsplikten, som går ut på att blanda in mer och mer biobränslen i de fossila. Men större andel biobränslen i bensin och diesel höjer inte priset tillräckligt - och ger därför inte kortare körsträckor, inte ökad samåkning och ingen stimulans att byta till utsläppsfria sätt att driva fordonen.


En stadigt stigande avgift på alla bränslen däremot, skulle uppnå allt detta. Men för att accepteras av allmänheten måste en stigande avgift på alla bränslen kombineras med utdelning till alla. Och gärna större utdelning till dem som bor i glesbygd!


Hela rapporten är runt 75 sidor lång och väl värd att läsa.

Man hittar den här i pdf.- - - - -


Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, och det är naturligt att den ibland kan kännas övermäktig. Låt oss då komma ihåg att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi tror att Klimatsvarets metod är ett bra uttryck för den tanken.


- - - - - -


Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna!
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2019-05-02