NB9Hej!


Detta är Klimatsvarets fjärde nyhetsbrev 2019.


Klimatsvaret deltog för andra året på Järvaveckan, som avslutades i söndags. Fjorton medlemmar från Söder-, Bromma- och Uppsalagrupperna delade ut flygblad med en kortfattad beskrivning av Avgift och Utdelning och förklarade förslaget för alla intresserade. En vanlig kommentar var "Varför har jag inte hört om det här tidigare? Verkar enkelt och rättvist."


Järvaveckan är en intressant möjlighet att komma i kontakt med ett större tvärsnitt av befolkningen än vi brukar göra när vi söker kontakt med politiker. Vi fick öva på att presentera förslaget och berätta om klimatkrisen på ett sätt som passar samtalspartnern. Det blev många trevliga samtal. Mitt intryck var att klimatfrågan märkligt nog fick mindre uppmärksamhet än förra året. Det gick att se tecken på dess aktualitet; bland annat pratades det om elförsörjningen och hållbart stadsbyggande och Sveriges Lantbruksuniversitet medverkade med intressant material om skogen. Det går också ofta att hitta en ingång till andra organisationer, genom att leta efter en koppling mellan klimatkrisen och deras frågor. Tyvärr finns det ju få som inte berörs. Tyvärr har inte alla insett det.


Klimatsvaret har ju valt att inte undanta biobränslen från vår föreslagna koldioxidavgift. Detta eftersom koldioxidhalten i atmosfären måste sänkas så snabbt. Det finns inte tid att vänta på att nyplanterad skog åter bundit utsläppen från skog som avverkas idag. Vi delar därför inte den entusiasm för biobränslen som är vanlig på många håll. Det konstaterades också i en intressant tidning från SLU [Skog och framtid, nr 1 2018] att Sverige i princip nu avverkar hela den tillgängliga virkesproduktionen. Skogen är redan intecknad, innan man räknar ihop de nya behov som kan utläsas ur de nya färdplaner som tagits fram inom Fossilfritt Sverige.

Vid sidan av vårt lobbande för en stigande koldioxidavgift har vi också en stor utbildningsinsats att göra här, ofta med ganska stort motstånd, eftersom det finns så stora förhoppningar på att biobränslen ska göra omställningen mindre omskakande.


I vårt förslag talar vi mest om bränslen inom transportsektorn. Bensinpriset är en fråga som engagerar många. I måndags skrev till exempel Per Kågeson på DN Debatt att om riksdagen vill vara säker på att nå det klimatpolitiska delmålet att sänka utsläppen från vägtrafiken med 70 procent till 2030 behöver bensin- och dieselpriset mer än fördubblas. Han antar att detta är politiskt omöjligt och föreslår därför att målet ska sänkas. Och det i sin tur är förstås helt fel väg att gå.


Naturligtvis ska vi prova Avgift och Utdelning i stället! En stigande Avgift ger det bränslepris som krävs - och Utdelningen till alla blir ett omställningsbidrag som gör detta stigande pris politiskt möjligt.


Vi önskar dig en bra sommar med en hälsosam blandning av klimatengagemang och ledighet. 


Glad midsommar!


- - - - -


Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, och det är naturligt att den ibland kan kännas övermäktig. Låt oss då komma ihåg att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi tror att Klimatsvarets metod är ett bra uttryck för den tanken.


- - - - - -


Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna!
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2019-06-20