NB15Hej!

Detta är Klimatsvarets andra nyhetsbrev 2020.


Sedan förra nyhetsbrevet har mycket förändrats. Coronapandemin sveper över världen och alla drabbas av den på något sätt. Vi hoppas att ni alla får vara friska. Naturligtvis har även Klimatsvarets verksamhet påverkats.


Månadsmötet i april hölls helt och hållet med hjälp av det virtuella konferensprogrammet Zoom. Tack vare videosamtalet fick vi en möjlighet att få möta medlemmarna i alla lokalgrupper. Vår praktikant från Röda Korsets folkhögskola, Mirja Norlander, höll föredrag om det Klimatpolitiska rådets utvärdering av regeringens klimathandlingsplan (mer om den senare).


Våra politikermöten håller vi också över Zoom, och det har fungerat bra. Det visar sig att det ibland är enklare att få till ett möte när det sker på distans. Vi har kunnat träffa både Johan Rockström och LO-chefen Karl-Petter Thorvaldsson på det sättet, och de är ju väldigt upptagna personer.


Apropå distansmöten har vår "virtuella" lokalgrupp bytt mötesdag till onsdagar. Onsdagsgruppen fungerar som de andra lokalgrupperna, men eftersom man håller såväl sina egna som externa möten över internet är det här en möjlighet för dem som inte bor i Malmö, Uppsala eller Stockholm att engagera sig i Klimatsvaret. Om det skulle passa dig, eller om du känner någon som skulle vilja gå med i gruppen, så är det enklast att bara svara kort på detta mail.


Coronakrisen har visat att politiker kan handla snabbt, när både de och deras väljare uppfattar ett akut hot. Enorma summor kan skaffas fram för att skydda olika näringsgrenar från kollaps. Det är också intressant att se hur så kallade helikopterpengar (det vill säga utbetalningar till enskilda utan motprestation) föreslås som stimulansåtgärd, och hur man i USA har bestämt sig för att dela ut direkta bidrag till enskilda på ett sätt som påminner om den utdelning som vi vill koppla till en stigande koldioxidavgift.


Det gäller att se till att responsen på viruskrisen inte motverkar de åtgärder som klimatkrisen kräver. Vi som kämpar för klimatet får nu ytterligare debatter att ta del i. Är det till exempel rätt att rädda flygbolag undan konkurs för att flygresandet sjunkit till nivåer som börjar närma sig vad klimatet egentligen kräver, eller vore det bättre att använda pengarna till arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att hjälpa dem som blir av med sitt arbete? Det är bra att det Klimatpolitiska rådet bestämt sig för att granska återhämtningspolitiken.


Rådet kom som sagt nyligen (i mars) med sin utvärdering av regeringens klimathandlingsplan. Återigen konstaterar det att målen inte kommer att nås med nuvarande politik. Regeringen kan heller inte vara nöjd med sitt dokument; det är svårt att hävda att man lyckats med en handlingsplan om utvärderarna i princip säger "återkom med en riktig plan". Nu har regeringen lovat att förtydliga och precisera handlingsplanen löpande, men det som faktiskt behövs är konkreta  beslutade åtgärder snarare än utredningar. Vi fortsätter informera politiker och deras rådgivare om Avgift och Utdelning, som borde kunna införas snabbare än många andra styrmedel.


Tyvärr gör inte pandemin klimatkrisen mindre akut och risken är stor att de ekonomiska skadorna kommer att minska möjligheterna till ambitiösa klimatsatsningar. Men nu har vi sett något som ligger mycket långt ifrån "business as usual". Kanske kan det hjälpa oss i den oundvikliga omställning som ligger framför oss?


- - - - -


Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, och det är naturligt att den ibland kan kännas övermäktig. Låt oss då komma ihåg att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi tror att Klimatsvarets metod är ett bra uttryck för den tanken.


- - - - - -


Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna!
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2020-05-05