NB 17Hej!


Detta är Klimatsvarets fjärde nyhetsbrev 2020.


Året 2020 går mot sitt slut. Nyheterna har dominerats av coronaviruset och valet i USA. Både presidentvalet och pandemin har kopplingar till klimatkrisen (liksom naturligtvis nästan allt annat). Trump blev inte omvald, men hans presidentperiod har inneburit förlorad tid för klimatarbetet i USA. Polariseringen verkar bestå, och Citizens’ Climate Lobby har en viktig och stor uppgift i att säkra stöd för sitt förslag hos både demokrater och republikaner. CCL kraftsamlade inför 2021 med en virtuell konferens som följdes av 5 000 deltagare från 27 länder.


Pandemin har visat att regeringar är beredda till långtgående åtgärder när en kris uppfattas som akut. Vi har sett hur olika länder har valt olika lösningar och debatten har varit intensiv. Enorma summor har plötsligt funnits tillgängliga. I en artikel i Science har Marina Andrijevic och medarbetare tittat på hur mycket pengar olika länder avsatt för sina COVID-19-relaterade stödpaket. De jämför sedan med uppskattningar av hur stora investeringar inom energisektorn som behövs för att hålla temperaturökningen i linje med Parisavtalet. Stödpaketen är mycket större. Vi vet också att alla pengar som nu ska pumpas in i ekonomin inte kommer att användas på ett klimatvänligt sätt. Det är alltså mycket viktigt att klimatrörelsen bevakar politikerna med falkögon, så att återhämtningen blir så ”grön” som möjligt.


Medlemmarna i Klimatsvaret har under hösten engagerat sig lite mer än vanligt på EU-nivå. Eftersom alla möten ändå sker över internet har ju EU-parlamentarikerna plötsligt kommit mycket närmare. Det händer också mycket i EU. Klimatsvaret har lämnat synpunkter i fem samråd: om skogsstrategin, åtgärder för att förhindra avskogning, LULUCF, den Gröna given och utsläppshandelssystemet ETS. Vi tar alla tillfällen i akt att föra fram att Avgift och Utdelning är det bästa sättet att få ner utsläppen.


Vi för också fram kraftfulla varningar för biobränslen. Klimatsvaret, liksom CCL, vill helst undvika att vara emot saker, utan bara tala för vårt utmärkta förslag, men vi ser sådana risker med biobränslen att vi inte kan låta bli. Vi är numera långt ifrån ensamma om detta bland klimat- och miljöorganisationer, men i Sverige är synen på biobränslen starkt påverkad av skogsindustrin. För att visa allvaret i frågan kan vi rekommendera filmen ”Burned”, som visar hur Europas efterfrågan på pellets driver ökande skogsskövling i USA.


Förra veckan meddelade Justin Trudeaus regering i Kanada att man vill höja avgiften inom det federala systemet så att den 2030 når $170 per ton. Nu är avgiften $40 per ton.  Eftersom det federala systemet sätter nivån även för de provinser som har andra system är detta en väsentligt höjd ambitionsnivå för hela Kanada. Det är bara att hoppas att de fossiltunga provinser som spjärnar emot misslyckas i sina rättsprocesser.


Ett annat uppmuntrande tecken är att Bidens föreslagna finansminister Janet Yellen är en av grundarna av Climate Leadership Council, som förespråkar en stigande koldioxidavgift med utdelning som liknar det förslag som CCL stöder.


Och för vår egen del finns nu A&U bland andra tänkbara förslag på Klimatpolitiska rådets webbplats Panorama, som är deras “verktygslåda" som ska ge en överblick över "...nuläget och möjliga lösningar för att nå de svenska klimatmålen” och “...visualisera och skynda på klimatomställningen i Sverige." Man hittar det här – om man scrollar ner en bit.


Ett särskilt tack till alla aktiva inom Klimatsvaret för ert intensiva arbete under ett år som inte blivit som någon tänkt sig. Vi har träffat över 50 viktiga personer och fått 260 insändare publicerade.


Nyhetsredaktörerna önskar alla läsare hälsa och helger utan ångest, och en god jul och ett gott nytt år. Tillsammans kämpar vi vidare 2021.

 


- - - - -


Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, och det är naturligt att den ibland kan kännas övermäktig. Låt oss då komma ihåg att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi tror att Klimatsvarets metod är ett bra uttryck för den tanken.


- - - - - -


Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna!
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2020-12-22