NB20

Hej!


Det här är Klimatsvarets fjärde nyhetsbrev 2021.


I början av månaden kom nyheten att regeringen i Österrike vill införa en koldioxidskatt på 30 euro per ton under 2022. Priset föreslås stiga till 55 euro per ton 2025. Intressant nog vill man samtidigt införa vad man kallar ”klimatbonus” för att mildra prisökningarna för transport och uppvärmning, och bonusen kommer att vara dubbelt så hög för landsbygdsboende med motiveringen att de har sämre tillgång till kollektivtrafik. Ett konservativt och ett grönt parti styr i koalition. Kanslern Kurz fick ju därefter hastigt avgå, men det verkar som att regeringen lever vidare ändå. Eftersom man lagt fast hur stor ”utdelningen” ska vara är detta ju inte helt en avgift och utdelning efter CCL-modell; där är ju tanken att hela statens intäkt delas ut. Införandet av koldioxidskatt i Österrike är också en del av en större reform av skattesystemet. Det är ändå uppmuntrande ju fler länder och regioner som sätter ett pris på utsläppen (även om det här priset förstås är för lågt) och som dessutom har förstånd att koppla det till någon form att direkt stöd till hushållen.


I Sverige har avgift och utdelning nämnts både på Dagens Nyheters ledarsida och i en debattartikel Upsala Nya Tidning (tyvärr bakom betalvägg). I debattartikeln argumenterar Niclas Malmberg (mp) för klimatskatter med direktutdelning som ett sätt att kunna få acceptans för sådana nivåer att de gör skillnad. Vi håller naturligtvis med Malmberg, men skulle gärna se att även borgerliga partier var med på tåget (som i Österrike). Ledaren i DN tyckte att avgift och utdelning skulle vara ett utmärkt förslag för miljöpartiet att driva. Vi tycker att det är ett utmärkt förslag för alla partier, men noterar nöjt att ledarskribenten tyckte att det skulle vara en tillgång i regeringsförhandlingar både till höger och vänster.


Klimatsvaret genomför under hösten två kampanjer på Facebook och Instagram. I den första, där fokus låg på barn och barnbarn, berättade medlemmar personligt om varför de engagerar sig i klimatfrågan. I den nu pågående kampanjen ”Tankar kring ett kalhygge”, ger vi oss in i den mycket mer splittrande skogsdebatten. Skogen väcker starka känslor och det finns starka ekonomiska intressen runt den. Under hösten har vi bland annat sett reaktionerna på SVT:s serie ”Slaget om skogen” och hur diskussionen om hur Svenska kyrkan förvaltar sin skog ledde till att en ny nomineringsgrupp ställde upp i kyrkovalet. En generell avgift och utdelning av det slag som vi helst skulle se skulle ju även ge de incitament som behövs för att den svenska skogen skulle få vara en kolsänka i första hand.


Klimatsvaret har dock valt att fortsätta att i första hand fokusera på transportsektorn i vårt förslag. Den nya tankesmedjan Klimatförsvaret utvecklar nu ett förslag inspirerat av CCL som ska försöka göra något åt Sveriges största inhemska utsläppskälla, skogsindustrin.

Tiden rusar fram och utsläppsbudgeten krymper.


Nu får vi hoppas att det görs framsteg på COP26 i Glasgow.


- - - - - - - - -

Vill du engagera dig? Tag kontakt med oss via vår hemsida. 


Ifall du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss behöver du bara svara på detta mejl med ett vänligt ”Nej Tack” på ämnesraden, eller inuti mejlet ifall du vill motivera ditt beslut. Vi följer datadirektivet GDPR och sprider inga persondata till någon utanför Klimatsvaret.www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2021-10-18