NB22

Det här är Klimatsvarets första nyhetsbrev 2022.


Helgen den 2–3 april hölls Klimatriksdag 2022 på Kulturhuset i Stockholm. Klimatsvaret medverkade i utställningsarenan, tillsammans med ett antal andra klimat- och naturorganisationer. Det var roligt att träffas på riktigt för första gången på länge. Vissa av oss hade bara mötts över internet tidigare. Det är bra med variation, trevligt att jobba tillsammans och få nya idéer från föredrag och samtal.


Inom Klimatriksdagen kan deltagare och medlemmar rösta fram förslag som man särskilt vill lyfta fram till politikerna. Vi är glada att en av de vinnande motionerna, nummer 130 om Klimatmoms av Sigbritt Nordlund m fl, föreslår någonting som i mycket påminner om Avgift och Utdelning och många av argumenten känns igen. Möjligen är det trots allt enklare att sätta priset på utsläpp så nära källan som möjligt och låta marknaden fördela prisökningarna än att olika myndigheter ska avgöra vad momssatsen ska vara.


Klimatriksdagen var mycket välarrangerad. Tyvärr verkar den inte fått så stor uppmärksamhet från politiker och media.


Den 20–22 april kommer CCL-medlemmar (d.v.s. tillhörande den globala organisationen Citizens´ Climate Lobby) från Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Sverige att träffas i Bryssel för att möta EU-parlamentariker och sakkunniga. Arbetet med lagstiftningspaketet ”Fit for 55” (Magnus Nilssons introduktion till detta finns här) pågår som bäst och CCL försöker påverka parlamentets och medlemsländernas ståndpunkter så att de omfattar mer av avgift och utdelning. Vad driver då CCL på europeisk nivå?


1. En ”Klimatinkomst” för alla medborgare, finansierad av intäkterna från det föreslagna nya utsläppshandelssystemet för transport- och uppvärmningssektorn, tillskjutna medel från det existerande utsläppshandelssystemet (ETS), och om tillämpligt: överskott från gränsjusterings-mekanismen (klimattullarna). Att nå de höga utsläppspriser som behövs för att möta målen i Parisavtalet inom den tidsram som klimatvetenskapen anger kräver uthålligt stöd från en kritisk massa av väljarskaran. Detta trots att många av dem efterhand kommer att känna av stigande priser på koldioxidintensiva varor och tjänster. En Klimatinkomst kan vända något betungande till något positivt.


2. Inför ett stadigt stigande prisgolv i utsläppshandelssystemen. Om det är tydligt hur priset på utsläpp kommer att stiga stimuleras företag och konsumenter till investeringar. Ett lägstapris skulle skydda utsläppshandeln från olika särintressens försök att försvaga den.


3. En snabbare utfasning av de fritt tilldelade utsläppsrätterna. Ett pris på utsläpp kan bara vara rättvist om ingen grupp åtnjuter privilegier som andra saknar. Exportrabatter är ett effektivare sätt att skydda europeiska aktörer internationellt och stör inte omställningen av den inre marknaden. Även exportrabatterna bör dock fasas ut snabbt.


4. Utvidga Energiskattedirektivet till hela ekonomin med en stadigt stigande prisbana. Kombinerat med utsläppshandeln kan det driva omställningen i specifika sektorer. Att avgiften täcker hela ekonomin kommer att göra det lättare att försvara eventuella exportrabatter inför handelspartner utanför EU.


CCL anser att dessa rekommendationer är nödvändiga för att EU genom “Fit for 55” ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet samtidigt som den nödvändiga omställningen blir socialt rättvis, ekonomiskt hanterbar och kan genomföras med robust politiskt stöd.


Det blir tredje gången som CCL:are samlas för att påverka EU:s politik på plats. Även medlemmar som inte kan eller vill resa till Bryssel hjälper till med att få möten till stånd genom att ta kontakt med parlamentariker. Det är ändå hoppfullt att vi i Klimatsvaret som frivilligorganisation med ytterst små resurser också kan få göra vår röst hörd i Bryssel.


- - - - - - - - -

Vill du engagera dig? Tag kontakt med oss via vår hemsida. 


Ifall du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss behöver du bara svara på detta mejl med ett vänligt ”Nej Tack” på ämnesraden, eller inuti mejlet ifall du vill motivera ditt beslut. Vi följer datadirektivet GDPR och sprider inga persondata till någon utanför Klimatsvaret.www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2022-04-13