NB23

Det här är Klimatsvarets andra nyhetsbrev 2022.


Sedan förra nyhetsbrevet har världen förändrats, och inte till det bättre. Kriget i Ukraina orsakar enormt mänskligt lidande. Det har satt skarpt ljus på vilken skada vårt beroende av fossil energi orsakar, och trots att detta kan leda till högre tryck att ställa om är risken stor att utvecklingen på kort sikt går åt fel håll. Tyskland kan till exempel komma att återuppta viss koleldning för att ersätta rysk gas. Politikerna oroar sig för väljare som märker av prisökningar, skjuter upp åtgärder och skruvar på skattesatser.  


I EU-parlamentet har det röstats om förslag kring utsläppsrätter, gränsjusteringar och den sociala klimatfonden. Förslagen som var framtagna av parlamentets miljöutskott (ENVI) gick inte igenom så utskottet har fått en chans till att ta fram ett förslag som har bättre chans att röstas igenom. Det går att läsa mer om detta här. CCL EU försöker påverka att så mycket som möjligt av intäkterna från försäljningen av utsläppsrätter ska delas ut till medborgarna.


Partierna är inte ense om klimatpolitiken (heller), och jag kan inte påstå att de alla har lika bra klimatpolitik. Dessutom har ambitionerna sänkts sedan förra valet.  Men jag vill hävda att de alla skulle kunna ställa sig bakom Avgift och Utdelning. Klimatsvaret och hela CCL kämpar hårt för att erbjuda ett blocköverskridande perspektiv. Vi behöver få en bred majoritet för förslaget, och förhoppningen är att samarbete kring en åtgärd kan leda till ett bättre samarbete även i annat. Det råder ju ingen brist på frågor att strida om.


Just nu fokuserar Klimatsvaret på att försöka nå så många riksdagsledamöter som möjligt med information om dels vilka utsläppsminskningar som behövs om Sverige ska följa Parisavtalet, dels vad Avgift och Utdelning innebär.


Det är politiska lösningar som krävs för att få ner utsläppen, och så här innan valrörelsen riktigt drar igång tycker vi att det är värt att uppmärksamma en uppskattning gjord av forskare från Kanada och USA. De kommer bland annat fram till att i det kanadensiska valet 2019 var en röst på ett parti med vad de kallar ”meningsfull klimatpolitik” värd 30 ton CO2-ekvivalenter. Detta jämför de med de 2,4 ton CO2e som väljaren kunde undvika att släppa ut genom att ställa bilen ett år.


Så bland det bästa man kan göra är att rösta, och dessutom försöka förmå så många partier som möjligt att inse fördelarna med Avgift och Utdelning.


Sval sommar!- - - - - - - - -

Vill du engagera dig? Tag kontakt med oss via vår hemsida. 


Ifall du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss behöver du bara svara på detta mejl med ett vänligt ”Nej Tack” på ämnesraden, eller inuti mejlet ifall du vill motivera ditt beslut. Vi följer datadirektivet GDPR och sprider inga persondata till någon utanför Klimatsvaret.www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2022-06-24