NB24

Det här är Klimatsvarets tredje nyhetsbrev 2022.


Låt oss inleda med en trevlig bild från Kanada:
Så här ser de ut, klimatcheckarna som börjat delas ut i de provinser där direkt utdelning används. Det är uppmuntrande att man nu gör direkta utbetalningar i stället för att låta folk göra skatteavdrag när de deklarerar. Att utdelningen blir tydligare ger mer robust acceptans för systemet.


Vi vill lyfta fram en intressant artikel där författarna har studerat skillnaden mellan det högsta uppgivna priset på koldioxidutsläpp och den genomsnittliga kostnaden per utsläppt ton. Många har säkert fått höra att Sverige har ett av världens högsta pris på koldioxidutsläpp (och – ofta – att vi därför kan lugna ner oss lite med att göra utsläppen dyrare). Men det som inte är lika väl spritt är att genomsnittspriset är mycket lägre.


För Sveriges del finner författarna ett glapp på nästan €100 per ton, vilket innebär att det höga uppgivna priset (€127,04) inte är så imponerande som man kan tro. Ännu ett exempel på att tron på Sverige som ”bäst i klassen” inte alltid är befogad. Det vore bättre att tala om genomsnittliga priser än högsta priset vid internationella jämförelser.


Naturligtvis kommer de ekonomiska incitamenten att ställa om att vara starkare och mer konsekventa ju högre det genomsnittliga priset är, och ju mindre glappet mellan det högsta uppgivna priset och det genomsnittliga priset är. Det kan vara väl så effektivt att se till att fler sektorer täcks av utsläppspriset och att undantag minimeras, som att försöka höja ”listpriset”. En artikel som rekommenderas.


Valrörelsen är i full gång, men den verkar inte påverkas av den akuta klimatkrisen. Det är inte konstigt om klimatengagerade medborgare känner sig uppgivna. Men som vi tog upp förra gången, att rösta är det bästa den enskilda kan göra. Det finns ändå skillnader mellan de olika partiernas klimatpolitik.


Klimatsvaret fortsätter att informera om klimatkrisen och om Avgift och Utdelning, och vi hoppas att till slut nå fram till så många politiker att en blocköverskridande överenskommelse kommer till stånd.


Avgift och Utdelning är helt enkelt ett för bra verktyg för att inte användas!- - - - - - - - -

Vill du engagera dig? Tag kontakt med oss via vår hemsida. 


Ifall du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss behöver du bara svara på detta mejl med ett vänligt ”Nej Tack” på ämnesraden, eller inuti mejlet ifall du vill motivera ditt beslut. Vi följer datadirektivet GDPR och sprider inga persondata till någon utanför Klimatsvaret.www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2022-09-07