Pressmeddelande_170226
Pressmeddelande om vägslitageavgift från Klimatsvaret - CCL Sverige


2017-02-26


I stället för kilometerskatt - en verklig lösning


Regeringen tog på söndagen den 26/2 avstånd från förslaget om en vägslitageskatt för tunga lastbilar – redan innan det presenteras på tisdag, rapporterar TT.


”Bedömningen är att med det förslag som kommer, så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt” , säger finansminister Magdalena Andersson.


Finansministern har helt rätt. En kilometerskatt för lastbilar är fel verktyg för att komma åt ett besvärligt samhällsproblem. Men det finns en lösning som rätt införd kan accepteras av alla parter.


Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Det handlar om utsläpp inte bara från privatbilism, utan också från en stor mängd lastbilar.

Bästa sättet att minska utläppen från transporter är att införa en stigande avgift på fossila bränslen. Världens ekonomer är samstämmiga: Ifall man höjer priset på en vara så minskar konsumtionen.


Men konsumtionen av fossila bränslen måste upphöra helt. Priset måste därför höjas gång på gång, år efter år, tills alla dessa bränslen konkurrerats ut från marknaden.


Hur genomför man en sådan prisstegring utan att tappa allmänhetens stöd?

Klimatsvaret och vår moderorganisation Citizens’ Climate Lobby menar att en stigande avgift på fossila bränslen måste kombineras med en kompensation till alla medborgare. Så här skulle förslaget kunna utformas i Sverige:


1) Lägg en CO2-avgift på alla fossila bränslen.

2) Placera statens hela intäkt från denna avgift i en fond.

3) Töm fonden varje månad och betala ut allt, i lika stora delar till varje vuxen medborgare.

4) Höj avgiften år efter år.


Den internationella lastbilstrafiken kan infogas i modellen genom att man omvandlar en kilometeravgift till en utsläppsavgift. USA har redan den typ av lastbilsbeskattning som behövs. Varje delstat registrerar med GPS hur långt varje lastbil färdats inom delstaten. Bränsleförbrukningen uppskattas sedan med hjälp av tabeller som anger bilmodellens förbrukning per kilometer. Därefter tar delstaten ut skatt som baseras på denna uppskattade förbrukning. Det enda som vi behöver tillägga i Sverige är en uppgift om vilken typ av bränsle som använts. Därefter kan koldioxidutsläppet beräknas och avgiftsbeläggas.


Mer om Klimatsvaret finns på www.klimatsvaret.se


Mer om den amerikanska modellen finns här.

 

Presskontakt: Lars Almström:  lars.almstrom [på] klimatsvaret.se   tel:  0705-912112

www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2017-02-27