Pressmeddelande_170319
Pressmeddelande från Klimatsvaret - CCL Sverige

gällande regeringens förslag om reduktionsplikt


2017-03-19


Kraftfull klimatåtgärd som ett första steg


Regeringen avser att lägga förslag om en reduktionsplikt som innebär att de som distribuerar drivmedel ska minska sina utsläpp av växthusgaser genom att blanda in en ökande mängd biodrivmedel i den bensin och diesel som säljs.


Klimatsvaret välkomnar initiativet som kan minska Sveriges koldioxidutsläpp kraftigt och utgöra ett värdefullt första steg.


Samtidigt konstaterar vi att för att nå ända fram till de utsläppsminskningar som krävs, på den tid som står tillbuds, behöver regeringsförslaget kompletteras med andra åtgärder.


Den lämpligaste vore en stigande koldioxidavgift på alla fossila bränslen, en avgift som i sin helhet delas ut i lika stora delar till varje vuxen medborgare, varje månad. Detta förslag kallas Avgift och Utdelning och drivs av den världsomfattande klimatrörelsen Citizens’ Climate Lobby och dess svenska gren Klimatsvaret.


Avgift och Utdelning skulle nämligen medföra ytterligare stora fördelar, t.ex.

 

- att koldioxidutsläppen skulle minska till den nivå som faktiskt krävs

- att Sverige får en politik som också andra länder kan använda sig av

- att Sverige därigenom skulle få en ledarroll i den globala omställningen

- att Sveriges klimatpolitik blir oberoende av stora investeringar i biobränsleproduktion, investeringar som riskerar att inom några år hamna i kategorin ”stranded assets” och därför kanske aldrig genomförs

- att alla koldioxidskapande bränslen avvecklas tillräckligt snabbt

- att marken kan användas till matproduktion och skogen som kolsänka, något som blir allt viktigare i framtiden

- att svensk industri stimuleras till klimatlösningar i sådan utsläppsfri teknik som världsmarknaden behöver

- att rättvisa förhållanden mellan svensk och utländsk tung trafik upprättas

- att de utsläppsminskningar som biobränslena åstadkommer inte reduceras av ökade körsträckor.


Världens ekonomer talar allt tydligare klarspråk när de för fram förslag om stigande avgifter på fossila bränslen i kombination med utdelning. Senast i kören finns en mycket meriterad grupp av republikanska f.d. finansministrar och ekonomiska rådgivare till republikanska presidenter i USA.


Avgift och Utdelning är ett politiskt förslag som alla partier som vill vidta kraftfulla klimatåtgärder kan stödja. En stigande avgift med full utdelning skulle ge näringsliv och allmänhet tid att genomföra en nödvändig omställning. Utdelningen ger stora möjligheter till individuella val, samtidigt som marknaden genom prissignalerna ger alla parter tydlig information om vad som är rätt och vad som är fel ur klimatsynpunkt.


Mer information om Klimatsvaret och Avgift och Utdelning finns i vårt förra pressmeddelande och på vår webbsida  www.klimatsvaret.se


Presskontakt: Lars Almström:  lars.almstrom [på] klimatsvaret.se   tel:  0705-912112

www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2017-03-19