Pressmeddelande_181023
Kanada tar ledningen i klimatpolitiken


23 oktober 2018

För omedelbar publicering.


Pressmeddelande från Klimatsvaret - CCL Sverige

gällande Kanadas införande av Avgift och UtdelningKanada kommer att införa en revolutionerande variant av grön skatteväxling från årsskiftet. Den federala regeringen meddelar idag att Kanada som första land i världen ska införa en stigande koldioxidavgift på fossila bränslen, med full utdelning. Invånarna i de provinser som omfattas kommer att kompenseras för prisökningen genom utdelning i lika stora delar, vilket gör att en majoritet av dem kommer att vinna ekonomiskt.


Förslaget, som kallas för Avgift & Utdelning, har länge förespråkats av ledande klimatexperter och ekonomer som det bästa sättet att motverka klimatförändringen.


Avgift och Utdelning kommer att införas i de provinser som inte redan har infört ett stigande pris på koldioxidutsläpp i linje med den federala regeringens klimatpolitik, dvs Ontario, New Brunswick, Saskatchewan och Manitoba. Dessa omfattar knappt hälften av Kanadas befolkning.


”Klimatet är vår tids ödesfråga. Det här kommer att vara framtida generationers Dagen D”, säger Lars Almström, talesperson för Klimatsvaret. ”Nu tar Kanada täten, med en effektiv klimatpolitik som går att införa i alla länder.”


Införandet av koldioxidavgiften är frukten av åtta års intensivt lobbyarbete som drivits av den kanadensiska delen av Citizens’ Climate Lobby, under ledning av Cathy Orlando.


”När människor inser att de sparar pengar varje månad ökar det folkliga stödet”, förklarar Lars Almström. ”Det som gör Avgift & Utdelning unikt är att alla intäkter från koldioxidavgiften betalas tillbaka varje månad, jämnt fördelade bland alla medborgare. Skatteåterbäring tolv gånger om året!”


Den stigande avgiften på fossila bränslen höjer priserna på de varor som orsakar stora koldioxid-utsläpp. Detta gör det enkelt att handla etiskt, eftersom de klimatsmarta varorna är de som är billigast.


Personer i utsatt ekonomisk situation påverkas inte så mycket av prishöjningarna, eftersom de orsakar relativt små utsläpp. Och när de får lika stor utdelning som alla andra, går de, precis som en majoritet av befolkningen, plus ekonomiskt varje månad.


”Med Avgift & Utdelning kan alla länder höja koldioxidskatterna till den nivå som minskar utsläppen tillräckligt snabbt”, säger Almström. ”Det är dags för hela Europa att anamma den kanadensiska modellen!”


För mer information kontakta

Lars Almström, tfn: +46 705 912 112

www.klimatsvaret.se


Mer om klimatsvaret:

Klimatsvaret - CCL Sverige är den svenska grenen av Citizens’ Climate Lobby, en internationell klimatorganisation som skapar politisk vilja för en hållbar värld och bygger opinion för förslaget Avgift & Utdelning, på engelska kallat Carbon Fee & Dividend
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2018-11-16