Pressmeddelande_190304
Maria Wetterstrands utredning presenterar ett

otillräckligt förslag, som inte löser problemet


Pressmeddelande från Klimatsvaret - CCL Sverige

2019-03-04


För omedelbar publicering.


Idag presenteras utredningen om hur flygets användning av "hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen".


Enligt de uppgifter som redan kommit ut föreslår utredningen reduktionsplikt också för flygbränslen. Fossila flygbränslen ska blandas med en ökande mängd biobränslen, så att man 2030 uppnår en inblandning med 30 %, vilket beräknas ge en minskning av dagens koldioxidutsläpp med 24 %.


Förslaget har minst tre katastrofala fel

 

- Ambitionen är för låg. Sveriges koldioxidutsläpp måste minska med 10 till 15 procent per år för att våra åtaganden i Paris-avtalet ska nås. Flyget bör bära sin del av detta och dess utsläpp alltså minska med minst 10 % per år.

- De mängder av biobränslen som krävs finns inte att tillgå i verkligheten.

- Biobränslen ger lika stora utsläpp vid förbränningen som alla andra bränslen.


Det är uppseendeväckande att en statlig utredning föreslår ett styrmedel som redan används med bedrövligt resultat inom inrikes vägtransporter. Just på grund av reduktionsplikten där - och avsaknaden av effektivare styrmedel - har de svenska trafikutsläppen till och med ökat på senare tid.


Det som behövs för att minska flygets utsläpp är en stigande biljettavgift, i likhet med den redan befintliga flygskatten. Avgiften bör stiga i sådan takt att flygets utsläpp faktiskt minskar med 10 % per år. Samtidigt bör statens hela intäkt från denna avgift varje månad delas ut i lika stora delar till alla vuxna medborgare, och en halv andel till varje barns vårdnadshavare. Avgiften behövs för att minska utsläppen. Utdelningen behövs för att säkra allmänhetens stöd.


Avgift och Utdelning är ett politiskt förslag som alla partier som vill vidta kraftfulla klimatåtgärder kan stödja.


För mer information kontakta

Lars Almström, tfn: +46 705 912 112

www.klimatsvaret.se


Mer om klimatsvaret:

Klimatsvaret - CCL Sverige är den svenska grenen av Citizens’ Climate Lobby, en internationell klimatorganisation som skapar politisk vilja för en hållbar värld och bygger opinion för förslaget Avgift & Utdelning, som på engelska kallas Carbon Fee & Dividend.www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2019-03-04