Pressmeddelande_200214
Lobbygrupp till Bryssel för att be om stöd för en bättre klimatpolitikPressmeddelande från Klimatsvaret - CCL Sverige

2020-02-14


För omedelbar publicering.


En delegation volontärer för Citizens’ Climate Lobby (CCL) från Sverige, Frankrike, Tyskland, Portugal, Nederländerna och Belgien, kommer att resa till Bryssel den 19-20 februari 2020, för att uppmana europaparlamentariker att sätta ett stigande pris på koldioxidutsläpp och att fördela de resulterande intäkterna direkt till hushållen.


Förslaget, som kallas Carbon Fee and Dividend i Kanada och USA och Avgift och Utdelning i Sverige, är en lösning som är både effektiv och rättvis. En gradvis ökande avgift på koldioxid sänker utsläppen från första dagen och ger ekonomin möjlighet att anpassa sig. Eftersom hela intäkten från avgiften delas ut kommer många hushåll, i första hand de med låga och medelhöga inkomster att tjäna på systemet. Det ger politiker möjlighet att driva ambitiösa klimatmål med starkt stöd från väljarna.


CCL inledde sin lobbying mot EU-parlamentet i november. Nu i februari är gruppen som reser till Bryssel dubbelt så stor och siktar på att träffa ett tjugotal parlamentariker, bland dem två svenska.


Många ekonomer ger starkt stöd till tanken på en stigande avgift med direkt utdelning. I januari 2019 publicerades ett öppet brev i Wall Street Journal, undertecknat av fler än 3 500 ekonomer, inklusive 27 ekonomipristagare. Ytterligare stöd kom i en IMF-rapport i oktober 2019.


Varianter på en koldioxidavgift med utdelning har införts i Schweiz (2008) och Kanada (2019). I USA ligger ett lagförslag (the Energy Innovation and Carbon Dividend Act) både i representanthuset och senaten, och medlemmarna i CCL USA lobbar intensivt för att säkra tvärpolitiskt stöd för det.


Som en av de tre största ekonomierna i världen har EU den ekonomiska styrkan att göra verklig skillnad”, säger James Collis från Storbritannien.


Det är inspirerande att jobba tillsammans med vänner från andra länder. Om avgiften hålls utanför statsfinanserna undviker vi skattehöjningar och då blir det lättare för politikerna att komma överens över blockgränserna”, säger Mathilda Zotterman från Sverige.


Under mötet i Bryssel bidrar Klimatsvaret - CCL Sverige särskilt genom att framhålla vikten av att biobränslen också omfattas av avgiften.


För mer information kontakta

Mathilda Zotterman, tfn: +46 707 91 66 06

Lars Almström, tfn: +46 705 912 112


Mer om klimatsvaret:

Klimatsvaret - CCL Sverige är den svenska grenen av Citizens’ Climate Lobby, en internationell klimatorganisation som skapar politisk vilja för en hållbar värld och bygger opinion för förslaget Avgift & Utdelning, som på engelska kallas Carbon Fee & Dividend.www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2020-02-14