REMIEn inspirerande rapport 


Det finns inga ekonomiska argument mot en stigande koldioxidavgift med full utdelning i USA. Den skapar arbetstillfällen och räddar liv samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med över 50 % till 2035.


Citizens' Climate Lobby i USA gav REMI (Regional Economic Modeling, Inc.) uppdraget att utreda effekterna av en nationell, stigande koldioxidskatt med full utdelning i lika stora delar till varje vuxen medborgare.


REMIs modell lyckades beräkna följderna av en sådan skatt när det gäller BNP, disponibel inkomst, sysselsättning, priser, koldioxidutsläpp, dödlighet på grund av utsläpp av kväve- och svaveloxider, utdelningens storlek totalt och per månad, energiproduktion för olika energiformer, elinvesteringar, befolkning och slutligen migration av ekonomiska skäl.


Inkomst- och sysselsättningstal för var och en av 160 industrikategorier redovisas. Dessa omfattar hela ekonomin.


Alla resultat jämförs med det utfall som skulle inträffa ifall ingen koldioxidskatt infördes.


REMI grundades 1980 och har alltså mer än 30 års erfarenhet av att med modeller göra prognoser för samhällsutvecklingen. Kunderna finns bland privata bolag och myndigheter från hela det politiska spektret.


Undersökningen gav följande resultat ifall en koldioxidskatt på 10 dollar per ton skulle införas i USA och skatten sedan höjas med 10 dollar per ton varje år – samtidigt som statens hela intäkt av denna skatt delades ut varje månad i lika stora delar till varje vuxen medborgare (och halv andel till barn):


Koldioxidutsläppen minskar med 33 % efter bara 10 år, och med 52 % efter 20 år.


Den totala sysselsättningen ökade med 2,1 miljoner efter 10 år, och med 2,8 miljoner efter 20 år.


Efter 10 år räddas årligen 13 000 liv, vilket ger 227 000 räddade liv till år 2035.


BNP ökar med 70 till 85 miljarder dollar från år 2020.


Den månatliga utdelningen för en familj på 4 personer med 2 vuxna blir 288 dollar år 2025 och 396 dollar år 2035. Varje år blir den sammanlagt 3456 dollar för en sådan familj år 2025.


Elpriserna når en topp år 2026 och börjar sedan sjunka igen.


Den största ökningen av levnadskostnaderna år 2035 blir 1,7 till 2,5 % beroende på region.


Realinkomsterna ökar med mer än 500 dollar per person år 2025, alltså efter borträknad ökning av levnadskostnaderna.


Elproduktion från kol fasas ut år 2025.


De största sysselsättningsökningarna inträffar inom hälsovård, försäljning och andra servicenäringar (dock inte kommunal och statlig byråkrati). Detta beror på att allmänheten får större inkomster och att dessa sektorer gynnas mest av ökad konsumtion.


REMIs prognoser skiljer sig från tidigare beräkningar, därför att de flesta tidigare beräkningar som behandlat effekterna av en koldioxidskatt inte har behandlat en inkomstneutral skatt, alltså en koldioxidskatt vars hela intäkt delas ut igen i lika delar till alla vuxna. En annan skillnad kan vara att de inte har räknat med en så snabbt stigande skatt, eller att de inte varit så detaljerade, eller inte beaktat hälsoeffekterna.


Men vad tidigare beräkningar har visat är att det blir ett helt annat resultat om hela skatteintäkten återförs till allmänheten, jämfört med om den inte återförs. Man bör alltså inte blanda samman de samhälleliga resultaten av en koldioxidskatt som inte delar ut skatteintäkten till medborgarna, med resultaten av en stigande koldioxidskatt med full utdelning i lika delar.


Att tidigare studier underlåtit att behandla en så snabb ökning av koldioxidskatten har hindrat dem från att upptäcka hur stora minskningarna av koldioxidutsläppen blir och hur stor den ekonomiska nyttan i samhället blir av en snabbt stigande koldioxidskatt. Ofta har detta berott på att man inte ansett att en så snabb årlig ökning av skatten skulle vara politiskt möjlig. De flesta andra modeller som använts av akademiska tankesmedjor har inte varit lika detaljerade som REMI-modellen, som under tre decennier lagt till detaljer och finslipat funktionaliteten.


Sammanfattning: Det finns inga ekonomiska argument mot en stigande koldioxidskatt med 100 % utdelning i USA. Den skapar arbetstillfällen och räddar liv samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med över 50 % till 2035.Ladda ner den amerikanska sammanfattningen (pdf).


Ladda ner hela rapporten från CCLs webbplats.
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2016-09-18