NB14Hej!


Detta är Klimatsvarets första nyhetsbrev 2020.


”Utan tvivel är man inte klok.” Vi påminns om dessa ord av Tage Danielsson ibland när vi försöker förklara hur Avgift och Utdelning skulle kunna få ner utsläppen från transportsektorn. Kommer det verkligen att fungera? Hur ska det gå med alla bilar? Men kanske är det ett sundhetstecken att inse att man inte har svar på allt. Det pragmatiska i Klimatsvarets sätt att resonera är en hörnsten i vår argumentation. Vi är öppna för andra förslag, och om någon kan övertyga oss om en bättre lösning på hur vi får ner utsläppen kommer vi att driva den. Och det finns tyvärr gott om utsläpp att ta av, så det finns säkert plats för fler lösningar än vår.  


Det finns mycket att läsa om klimatet. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ger ut nyhetsbrev, med något högre frekvens än vi gör. En hel del av artiklarna de refererar till är bara tillgängliga för prenumeranter, men själva breven är ändå intressanta. Tidningarna ETC och The Guardian har också ambitiös klimatjournalistik. De har båda nyligen slutat med annonser för företag i fossilbranschen, vilket förhoppningsvis sätter press på andra tidningar att göra det samma.


Det blir intressant att se vad som sker med EU:s "gröna giv". Nyligen avslutades vad man kan kalla en öppen remissrunda, där såväl enskilda medborgare som organisationer och företag fick ha synpunkter på den färdplan som finns för kommande lagstiftning. I Klimatsvarets inlägg trycker vi på att utsläppen måste upphöra långt tidigare än 2050, och påminner om att ett mål med noll nettoutsläpp vid ett visst årtal riskerar att locka politiker att bara nätt och jämnt nå målet istället för att satsa allt på att minska utsläppen snabbast möjligt.


Vi talar förstås om varför en stigande koldioxidavgift är ett överlägset sätt att göra det, och varnar för den falska bokföring som inte räknar utsläpp från biomassa. Flera medlemmar har också gjort inlägg som privatpersoner, vilket är utmärkt. I hur hög grad våra åsikter tas hänsyn till får vi se, men det är ju bra att vi kan utnyttja en möjlighet att höras på lika villkor som resursstarka branschorganisationer.


De europeiska CCL-grupperna har också i veckan träffat medlemmar av Europaparlamentet i Bryssel under några lobbydagar för att lobba för en europeisk stigande koldioxidavgift. Det ska bli spännande att höra hur det tas emot. 


Apropå branschorganisationer skrev företrädare för petroleum- och biodrivmedelsbranschen på DN Debatt för ett tag sedan om den färdplan de lagt fram inom initiativet Fossilfritt Sverige. Klimatsvarets replik kom tyvärr inte in i DN. Det finns mycket att kritisera även i företrädarnas debatteknik, men vår viktigaste invändning är att biobränslen varken kan räknas som klimatneutrala eller hållbara. Då faller hela färdplanen och framstår som grönmålning i ett försök att mer skydda branschens intressen än att skydda planetens.


Tvärtemot debattörerna i DN hävdar vi bestämt att Sverige inte behöver någon biodrivmedelskommission. Vi ska inte inbilla oss att vi kan använda bränslen från skogen för att fortsätta som förut. Det är naivt, och riskerar att leda till att förbränningsepoken förlängs. Regeringen bör inte heller propagera för biodrivmedel i Europa under förevändningen att skogsbruket är klimatneutralt.

 

Klimatsvaret vill, precis som hela Citizens' Climate Lobby, så långt det går vara för Avgift och Utdelning och inte mot andra förslag eller åtgärder som kan lindra klimatkrisen. Men den utbredda vanföreställningen om att biobränslen alltid skulle vara klimatneutrala är så uppenbart ett hinder mot verkligt effektiva lösningar att vi inte har något val.


 


- - - - -


Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, och det är naturligt att den ibland kan kännas övermäktig. Låt oss då komma ihåg att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi tror att Klimatsvarets metod är ett bra uttryck för den tanken.


- - - - - -


Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna!
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2020-02-22