NB3Hej!


Detta är Klimatsvarets tredje nyhetsbrev. Det kom i slutet av en vecka som innehöll två viktiga klimatnyheter, IPCCs rapport och ekonomipriset till Alfred Nobels minne.


IPCC rapporterar om hur man ser på skillnaderna mellan en global uppvärmning med 2 grader respektive 1,5 grader. Och ekonomipriset delas mellan William D. Nordhaus och Paul Romer. Nordhaus är en person som stått i centrum för en livlig debatt om hur kraftfull klimatpolitiken måste vara. Han hör till dem som envist förordat koldioxidskatter - och fått kritik för detta från republikaner och klimatförnekare i USA - samtidigt som hans förslag om hur höga dessa koldioxidskatter måste vara har mött kritik från klimatengagerade som hävdat att han underskattat allvaret i klimatfrågan.


På Klimatsvarets månadsmöten har vi varje gång ett aktuellt föredrag och på novembermötet redovisade Matts Hjertqvist det viktigaste ur IPCC-rapportens sammandrag för beslutsfattare.


Hur William Nordhaus resonerar framgår en smula i en intervju i New York Times som vi gjort översatta utdrag ur.Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, och det är naturligt att den ibland kan kännas övermäktig. Men kom ihåg - ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi tror att Klimatsvarets metod är ett bra uttryck för den tanken.


- - - - -

Vill du engagera dig? Kontakta oss gärna!

www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2018-10-15